Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Quyền riêng tư của quý vị rất quan trọng đối với Harley-Davidson of Saigon, Harley-Davidson of Hanoi, Harley-Davidson of Danang  (“H-D” hay “chúng tôi”) vì là sự tin tưởng của quý vị dành cho các sản phẩm và dịch vụ của H-D. Chúng tôi muốn quý vị biết rằng thông tin quý vị chia sẻ với chúng tôi sẽ được xử lý thận trọng. Chính sách quyền riêng tư này cho biết thông tin cá nhân nào chúng tôi thu thập và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân quý vị chia sẻ với chúng tôi.

Phạm vi và mục đích
Chính sách quyền riêng tư này áp dụng đối với các thông tin cá nhân chúng tôi thu thập từ và về những cá nhân tương tác với H-D và các trang web, sản phẩm cũng như dịch vụ của chúng tôi. Nó không áp dụng đối với những thông tin cá nhân chúng tôi thu thập với tư cách là chủ sử dụng lao động. Chúng tôi thu nhập thông tin của quý vị với mục đích cung cấp cho khách hàng những trải nghiệm tốt hơn với dịch vụ và sản phẩm của H-D.

Thông tin Thu thập
Khi quý vị tương tác với H-D, Quý vị có cơ hội cung cấp thông tin của quý vị cho chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập những thông tin cụ thể về quý vị hoặc xe của quý vị như được mô tả rõ hơn trong phần dưới đây.

Quý vị có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin về quý vị hoặc xe của quý vị thông qua một số nguồn: Các trang web, sản phẩm và những sự kiện liên quan, buổi lái thử hoặc các ứng dụng khuyến mãi khác, các cuộc khảo sát, những nền tảng mạng xã hội của H-D (tức là khi quý vị đăng ký chương trình rút thăm trúng thưởng do H-D tài trợ thông qua Fan page Facebook của H-D), những thông tin nhập cho việc rút thăm trúng thưởng và thông qua các trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi.

Chúng tôi nhận thông tin về quý vị thông qua các hồ sơ bán hàng của đại lý và chúng tôi có thể thu thập. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về quý vị và xe của quý vị từ cửa hàng của chúng tôi, những đơn vị được cấp phép của H-D về hàng hóa tiêu dùng, các đối tác ngân hàng thẻ tín dụng của H-D và những nguồn khác, chẳng hạn các công ty cung cấp danh sách người mua xe tiềm năng và chủ sở hữu hiện hành, nếu những công ty đó được phép chia sẻ thông tin của quý vị với chúng tôi theo các Chính sách quyền riêng tư của họ. Chúng tôi có thể kết hợp những thông tin chúng tôi nhận được từ nhiều nguồn khác nhau như được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này, gồm cả các nguồn bên thứ ba, với thông tin quý vị cung cấp và sử dụng hoặc chia sẻ nó cho mục đích được nêu cụ thể trong phần dưới đây.

Loại thông tin H-D thu thập về quý vị có thể bao gồm, nhưng không giới hạn đối với:

 • Thông tin liên lạc (chẳng hạn như tên, địa chỉ, thành phố, tỉnh và mã ZIP, địa chỉ email và số điện thoại)
 • Thông tin về xe (chẳng hạn như số khung xe (VIN), năm sản xuất, mẫu xe, năm ra mẫu xe, đại lý bán, đại lý bảo dưỡng, ngày mua hoặc thuê và lịch sử bảo dưỡng)
 • Dữ liệu về hoạt động của xe (chẳng hạn như hiệu suất động cơ và hộp số)
 • Thông tin nhân khẩu học (chẳng hạn như độ tuổi, tình trạng hôn nhân và thành phần gia đình)
 • Thông tin hồ sơ tiếp thị không liên quan đến tín dụng (chẳng hạn như khi quý vị dự định mua hoặc thuê xe; chiếc xe quý vị quan tâm)
 • Mối quan hệ của quý vị với H-D bên cạnh việc mua và bảo dưỡng xe của quý vị
 • Thông tin xác minh tính đủ tư cách nhận thưởng khuyến mãi (chẳng hạn như tên trường đại học, chi nhánh dịch vụ hoặc tên hiệp hội tín dụng cho các chương trình mua xe)
 • Số Chứng Minh Thư Nhân Dân hoặc số thẻ căn cước công dân (trong một số trường hợp, H-D có thể thu thập số CMTND hoặc số thẻ CCCD, ví dụ nếu quý vị giành chiến thắng trong chương trình rút thăm trúng thưởng hoặc nhận được khoản thù lao mà phải thông báo cho mục đích thuế chính phủ)
 • Thông tin nhà đầu tư (tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email)
 • Thông tin dịch vụ cổ đông (chẳng hạn như thông tin tài khoản)
 • Ảnh chụp, chẳng hạn như những bức ảnh quý vị có thể gửi dự thi hoặc tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng

Sử dụng
Thông tin H-D thu thập về quý vị và xe của quý vị sẽ được sử dụng:

 • Để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ
 • Để duy trì mối quan hệ với khách hàng
 • Để vận hành trang web của H-D
 • Để cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho khách hàng cũng như xe của khách hàng (chẳng hạn như thông tin triệu hồi xe hoặc dịch vụ bảo hành)
 • Để cung cấp thông tin và thông tin cập nhật về sản phẩm
 • Để đánh giá về hoạt động và độ an toàn của xe như nêu trong cuốn hướng dẫn sử dụng xe
 • Cho mục đích nghiên cứu sản phẩm và an toàn
 • Để xác minh tính đủ tư cách cho việc mua xe hoặc tham gia chương trình thưởng khuyến mãi
 • Cho mục đích tiếp thị
 • Để tùy chỉnh và cải thiện nội dung thông tin
 • Để tuân thủ các yêu cầu của luật pháp

Chia sẻ
H-D có thể chia sẻ thông tin thu thập được về quý vị hoặc xe của quý vị trong những trường hợp sau đây:

 • Khi luật pháp yêu cầu, chẳng hạn như cùng với trát đòi hầu tòa, cuộc điều tra của chính phủ, vụ kiện tụng, giải quyết tranh chấp hoặc thủ tục tố tụng tương tự
 • Khi chúng tôi tin với thiện ý rằng việc công bố là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, bảo vệ sự an toàn của quý vị hoặc sự an toàn của những người khác, điều tra gian lận hoặc đáp ứng yêu cầu thực thi pháp luật
 • Với những nhà cung cấp dịch vụ thay mặt cho chúng tôi mà không có quyền độc lập trong việc sử dụng thông tin họ tiếp cận hoặc thông tin chúng tôi tiết lộ cho họ
 • Với những đối tác kinh doanh của chúng tôi cho các hoạt động tiếp thị của H-D, hoạt động tiếp thị đối tác kinh doanh hoặc cả hai
 • Với các bên thứ ba cho mục đích nghiên cứu và phát triển (chẳng hạn như các viện nghiên cứu nâng cao tính an toàn về đường cao tốc của trường đại học)
 • Liên quan đến việc bán, chuyển nhượng hoặc huy động vốn cho một phần lớn công việc kinh doanh hoặc tài sản của H-D, gồm cả mọi hoạt động có liên đới đến tố tụng phá sản
 • Trong nội bộ H-D và với các đơn vị được cấp phép của H-D;

Ngoài những mục đích nêu trên, H-D sẽ không chia sẻ thông tin về quý vị hoặc xe của quý vị với các bên thứ ba khác để họ sử dụng độc lập mà không được quý vị cho phép.

Cách quản lý Thông tin Cá nhân của Quý vị/Ưu tiên Liên lạc

Nếu quý vị đã đăng ký nhận thư thông báo qua một email cụ thể hoặc đăng ký cách liên lạc khác, quý vị phải tuân thủ những hướng dẫn trong email đó hoặc trên trang web có liên quan để hủy đăng ký.

Nếu quý vị hủy nhận các thông tin tiếp thị từ H-D, thông tin cá nhân của quý vị sẽ không được sử dụng cho mục đích tiếp thị, nhưng vẫn có thể được sử dụng cho các mục đích khác như nêu trong Chính sách quyền riêng tư (chẳng hạn hỗ trợ và dịch vụ xe).

Bảo mật
H-D sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và hành chính để bảo vệ thông tin cá nhân chúng tôi lưu giữ và để giúp đảm bảo rằng thông tin được sử dụng theo Chính sách quyền riêng tư này.

Cookies/Công nghệ Theo dõi
Các trang web của H-D sử dụng “cookies” và các công nghệ theo dõi để thu thập thông tin về việc truy cập của quý vị (chẳng hạn như dữ liệu nhân khẩu học, loại trình duyệt, địa chỉ IP, các trang truy cập, các hoạt động thực hiện trên trang, cũng như ngày và thời gian quý vị truy cập). Cookies nhớ các ưu tiên của người dùng và tối đa hóa hiệu quả của các dịch vụ cũng như trang web của chúng tôi. Việc sử dụng cookies trên các trang web của chúng tôi mang lại lợi ích cho quý vị, chẳng hạn như cho phép quý vị duy trì thông tin đăng nhập tài khoản của quý vị hoặc thông tin liên lạc trên các mẫu Yêu cầu Báo giá giữa những lần truy cập, hoặc định vị đại lý gần đó. Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng thông tin thu thập được từ cookies để tự động điền vào các trường trên mẫu, chẳng hạn như thành phố, tỉnh hoặc mã zip có liên kết đến địa chỉ IP của quý vị. Quý vị có thể sửa thông tin này trước khi gửi mẫu hoặc yêu cầu nào đó đi hoặc quý vị có thể vô hiệu quá cookie như được thảo luận bên dưới và thông tin sẽ không được thu thập.

Tương tự, chúng tôi cũng có thể đặt các bảng hiệu Web trong email của chúng tôi để đo lường tính hiệu quả các chiến dịch email của chúng tôi bằng cách nhận diện những cá nhân mở hoặc hành động khi có email đến, khi nào email được mở, email được chuyển tiếp bao nhiêu lần, loại phần mềm, thiết bị, hệ điều hành và trình duyệt được sử dụng để gửi email và mọi URL được truy cập thông qua email của chúng tôi.

Để đo lường hoạt động của trang, mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn và tùy chỉnh thông tin tiếp thị của mình, chúng tôi hoặc những nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác kinh doanh của chúng tôi có thể tập hợp thông tin từ cookies, bảng hiệu Web hoặc các công nghệ khác trên các trang web của chúng tôi. Thông tin này có thể được kết hợp với những thông tin khác được thu thập trực tuyến hoặc ngoại tuyến về quý vị, gồm cả những dữ liệu từ các nguồn bên thứ ba, và có thể được sử dụng hoặc chia sẻ cho các mục đích nêu trong Chính sách quyền  riêng tư này. Chúng tôi cũng có thể cho phép các đối tác cá nhân hóa và quảng cáo bên thứ ba sử dụng thông tin này để xây dựng nội dung cá nhân hóa và quảng cáo phù hợp dựa trên những lần truy cập của quý vị theo thời gian trên các trang web của H-D cũng như các trang web không phải của H-D. Thông tin này cũng có thể được sử dụng để đánh giá các chiến dịch quảng cáo trực tuyến của chúng tôi hoặc tùy chỉnh những hình thức quảng bá và các thông điệp tiếp thị khác sao cho phù hợp với quý vị.

Vào lúc này, chúng tôi không vui với những tín hiệu "không theo dõi" từ một trình duyệt web. Tuy nhiên, quý vị có thể từ chối hoặc xóa cookies. Xin vui lòng tham khảo hướng dẫn Trợ giúp của trình duyệt quý vị để tìm hiểu thêm về cookies và các công nghệ khác cũng như cách quản lý việc sử dụng của chúng. Nếu quý vị quyết định từ chối hoặc xóa cookies, quý vị sẽ cần lặp lại quá trình này nếu quý vị sử dụng một máy tính khác, hoặc thay đổi trình duyệt. Nếu quý vị chọn từ chối cookies, một số chức năng của trang web có thể bị hỏng.

Trang liên kết
Các trang web của H-D có thể chứa những đường dẫn đến các trang bên thứ ba không do H-D kiểm soát hoặc không thuộc phạm vị của Chính sách quyền riêng tư này, chẳng hạn như các đơn vị được cấp phép của H-D, các trang web đồng nhãn hiệu được cung cấp cùng với đối tác kinh doanh, hoặc các trang đánh giá sản phẩm độc lập. Chúng tôi khuyến nghị rằng quý vị nên kiểm tra Chính sách quyền riêng tư của những trang khác mà quý vị truy cập trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Khi hoàn tất thỏa thuận thuê hoặc mua hoặc ký vào yêu cầu sửa chữa dịch vụ với đại lý H-D, quý vị sẽ được cung cấp thông tin về các thực hành quyền riêng tư của đại lý và những chính sách liên quan giải thích rằng một số thông tin cá nhân quý vị cung cấp cho đại lý có thể được chia sẻ với H-D hoặc những người khác theo Chính sách này.

Liên hệ với chúng tôi

Khi có bất kì thắc mắc nào liên quan đến quyền riêng tư, quý vị vui lòng liên hệ theo thông tin sau:

Harley Davidson of Saigon

Địa chỉ: Toà nhà Thiên Sơn Plaza số 800 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Email: info@harleysaigon.vn

Harley Davidson of Hanoi

Địa chỉ: Số 40 Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Q. Long Biên, Tp. Hà Nội

Email: info@harleyhanoi.vn

Harley Davidson of Danang

Địa chỉ: Số 84 Đường 2/9, P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Email: info@harleydanang.vn

Thay đổi Chính sách quyền riêng tư
Đôi khi chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi sẽ làm vậy bằng cách đăng những thông tin bổ sung hoặc thông tin sửa đổi lên trang này.