Mobile Service - Dịch vụ bảo dưỡng lưu động

MOBILE SERVICE TOUR

Từ ngày 24-27/02 sắp tới, Harley-Davidson cùng hành trình Mobile Service Tour sẽ đến với khu vực miền Trung để mang dịch vụ bảo dưỡng chính hãng đến với các biker tại đây. Lịch trình dự kiến của Mobile Service Tour như sau:

24/02: Quảng Ngãi - Quy Nhơn - Nha Trang

25/02: Bình Thuận

26/02: Nha Trang - Phú Yên

27/02: Phú Yên - Quy Nhơn - Đà Nẵng


Bắt buộc
Bắt buộc

Yêu cầu / Note

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.